dilluns, 26 de juny de 2017

Cap a on va la UB? Carta oberta (informació de l’assemblea de PDI)Companya, company,

El passat dilluns 19 de juny es va realitzar l’assemblea conjunta de professorat laboral i funcionari convocada des del Comitè d’Empresa i la Junta de PDI, i de la qual ja et vam informar.

Des de CCOO-UB us assenyalem diferents consideracions que es van fer:

I. Es posa de manifest la necessitat i la voluntat de l’acció sindical per tal d’afrontar els greus problemes que afecta professorat i a la UB.

II. La instrucció 2/2017 sobre la modificació del punt 5è del PDA ha generat molèstia a nivell de tot el professorat. No es pot considerar la docència com un càstig. Tampoc és tolerable que persones que compleixen amb les seves responsabilitats acadèmiques hagin de deixar la Universitat perquè s’aplica l'esmentada instrucció, o perquè hi hagi professorat que no realitzi les seves funcions.

III. Demanem al Rectorat que s'adreci a la comunitat universitària per explicar amb claredat la situació que s’està vivint a la UB, les pressions que s’estan exercint d’on venen i per part de qui, com pensa afrontar i resoldre la situació.

IV. Tal com es va indicar a la convocatòria de l’assemblea, els punts sobre els que demanem al Rectorat que es posicioni públicament davant de la comunitat universitària són:

-          Quin pla de treball té per dignificar les condicions de treball del professorat que s’ha vist precaritzat durant els darrers anys.

-          Com pensa impulsar la promoció acadèmica del professorat

-          Quines mesures està posant en marxa per estabilitzar al professorat.

-          Com es proposa afrontar l’envelliment de la plantilla i la falta de relleu generacional

-          Quines mesures s’han pres davant dels mecanismes estructurals de precarització.


Per  últim, entre els assistents també es va destacar la importància d’ampliar i coordinar la participació del PDI, i en aquest sentit es va proposar la realització d’un grup de treball conjunt per a concretar un pla d’actuació.

dimecres, 24 de maig de 2017

Temporalitat PAS: reunió amb Vicerectorat d’Organització i PAS, 20 de maig

Els nivells de temporalitat del PAS (funcionari interí i laboral temporal) arriba a uns nivells mai assolits a la UB, motivat principalment per les continues retallades de personal a l’Administració Pública i particularment en el PAS de les universitats. Aquest abús de la contractació temporal fins i tot ha estat denunciada pels tribunals europeus.

Davant d’això CCOO des del primer moment ha estat exigit l’eliminació de la taxa de reposició, i continuarem exigint la creació d’ocupació pública i la reducció de la precarietat laboral en els Serveis Públics. En aquest sentit et vam informar el 30 de març en el nostre blog, així com de l’”Acuerdo para la mejora del Empleo Público”, i de la proposta que vam realitzar la Secció Sindical CCOO-UB al rector de la acordar un Pla d’Estabilització.

Amb posterioritat es va fer públic el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), i que, si no es modifica, pot comprometre la continuïtat PAS temporal de les universitats públiques, doncs d’una banda hi ha una prohibició taxativa a nomenament superiors als 3 anys, i d’altra banda les universitats no estan incloses en l’Oferta Pública extraordinària per a reduir la temporalitat. Per últim, prohibeix la contractació de personal “indefinit no fixe” si no és per sentència judicial.

El principal motius adduït pel Ministeri d’Hisenda per no incloure a Universitat en el “Acuerdo para el Empleo” és que segons les seves dades la temporalitat a les universitats és només d’un 4,8%, i fins i tot baixa al 4,5% a les universitats catalanes. Això és completament fals! I des de CCOO hem encetat una recollida d’informació de dades de Plantilla de les diferents universitats, a més de demanar als equips rectorals que facin arribar al Ministeri les dades oficials el més aviat.

Davant de les greus conseqüències que pot tenir aquesta situació en el PAS de la UB, CCOO-UB vam demanar reunió urgent al vicerectorat d’Organització i PAS. La reunió va tenir lloc finalment el 19 de maig, amb l’assistència del Gerent, i els hi vam explicar amb detall la nostra proposta per “un Pla d’Estabilitat del PAS”. Així mateix li vam manifestar que cal actuar amb urgència, abans de que s’aprovin els PGE, per evitar conseqüències negatives. Entre d’altres qüestions li vam plantejar explícitament:

- Creació de places per a totes les contractacions i nomenaments de caire estructurals (la gran majoria de personal funcionari interí te nomenament de “programa” i el laboral temporal te contracte “obra o servei”)

- PAS laboral temporal: contracte com “indefinit “no fixe”. Aquesta mesura, complementària a l’anterior, ara és molt urgent que es realitzi abans de que s’aprovin el PGE, pels motius explicats abans.

- PAS funcionari interí: encara que no existeix figura de “indefinit no fixes, la fórmula més propera és la de fer els nomenaments sobre plaça vacant

També vam aprofitar la reunió per tornar a demanar la renovació “sense talls” de totes les contractacions que finalitzen a l’estiu.

El vicerector i el gerent van compartir la nostra preocupació per la situació actual, i es van comprometre a estudiar les possibilitats, particularment de incloure als temporals (funcionaris interins de programa i temporal laboral d’obra o servei) en places vacants.

I així analitzaran si hi ha suficients llocs de treball, o si cal, i si es pot, crear de nous. De tota manera van recordar que hi ha dos límits que no es poden “saltar”: no incrementar nombre d’efectius i no incrementar capítol 1.

Respecte d’aquestes limitacions, CCOO-UB li vam explicar que la nostra proposta és similar al que es va fer amb la RLT publicada al 2013, que es van crear més de 120 places (de PAS F i PAS L), i que no suposa increments, atès que el PAS temporal ja està  pressupostat, i per tant, no hi ha increments. Ara caldria fer un nova aprovació que permetés regularitzar la situació actual amb contractes o nomenaments sobre plaça vacant

Pel que fa al tema de realitzar contractacions d’indefinits no fixes ens van explicar el vicerector que, malgrat estar d’acord amb la proposta, li preocupava les conseqüències de realitzar-ho ara, vista la previsió dels PGE.

Pel que fa a les dades de temporalitat de capítol 1 que li vam demanar, per contrastar amb les del Ministerio d’Hisenda, cal agrair la informació que ens va facilitar, i que complementa la informació que ja disposàvem a partir del fitxers de la UB.


CCOO-UB esperem que hi hagi avanços importants properament i que s’arribin a acords amb els respectius òrgans de representació unitaris, Comitè d’Empresa de PAS laboral i Junta de PAS funcionari.

dimarts, 16 de maig de 2017

Postura de CCOO front la política de PDI de la UB

La situació actual evidència un cop més els mateixos problemes que portem anys arrossegant:

-          condicions de treball indigne per a una part del professorat

-          falta de promoció acadèmica

-          falta d’estabilització del professorat

-          envelliment de la plantilla

-          manteniment dels mecanismes estructurals de precarització.

Una part del professorat de la UB es troba en condicions laborals inacceptables. Ho són ara i ho han sigut durant llargs anys. La pregunta sobre què fer davant d’aquesta situació interpel·la el conjunt del professorat, a més de les autoritats acadèmiques i la Generalitat de Catalunya.

Davant de la situació actual en la que al professorat a temps complert permanent se li recorda la normativa de PDA vigent des de 2012, cridem al professorat i als càrrecs acadèmics a prendre les següents mesures:

-          Complir estrictament les 1650h establertes a la normativa que regula la jornada laboral i el PDA. Això implica que al programar el curs 2017-8 el professorat no hauria d’acceptar que el seu PDA excedeixi de les 1650h. El lema és: ningú per sobre de 1650h.

En el context actual, les hores que es fan de més contribueixen a tapar problemes que la institució universitària fa molt temps que no ha entomat. La solució al problema no pot passar per contractar professorat en condicions precàries com a mà d’obra barata amb l’esperança de que algun dia millorin les seves condicions de treball.

-          Posar fi a la utilització de falsos associats per cobrir les necessitats docents. La figura de l’associat està ben definida en la llei i en el conveni laboral. S’ha d’acabar amb l’abús existent sobre una part del professorat no permanent.

Tanmateix, les tasques docents estructurals han de ser desenvolupades per professorat estable que pugui treballar en condicions dignes. Això suposa no col·laborar en la precarització del professorat. La docència s’ha d’impartir en condicions dignes i estables. Els complements i aportacions externes són molt rellevants, però no es poden utilitzar com a mà d’obra barata per fer feines que ha de fer el professorat permanent. ¿Acceptaríem a l’educació infantil, a primària, a secundària, a cicles formatius, a batxillerat... professorat precaritzat, amb salaris de misèria, per desenvolupar tasques que són estructurals i bàsiques per la institució educativa? La resposta és i ha de ser: No! Llavors, per què s’utilitza i accepta aquesta precarització a la Universitat?

-          En els casos en els que les autoritats acadèmiques detectin incompliments inadmissibles per part d’empleats públics, el deure legal de les autoritats acadèmiques és actuar per posar fi a les situacions que es detectin i aplicar les sancions corresponents. La defensa de la Universitat pública també passa per exigir responsabilitats quan es detecten comportaments inadmissibles.

Respecte a la vaga de PDI proposada per Transformem UB, trobem legítim que cada sindicat o plataforma decideixi quina ha de ser la seva postura, però no ens hi podem afegir ja que ha estat una decisió unilateral no consensuada i considerem que la problemàtica és mes global. Es tracta d’unir forces, de consensuar postures i accions i de pensar i impulsar accions per afrontar els problemes que ens afecten com a col·lectiu docent i investigador:

Per tant, us animem a adherir-vos al lema: Ningú per sobre de les 1650h!

Per condicions de treball dignes per tots els docents!

Així mateix, com us vam informar el dia 6 d’abril CCOO continuarem treballant en el sí dels òrgans unitaris de representació del PDI (Comitè d’Empresa i Junta de Personal) per vetllar pels interessos de tot el col·lectiu, i per platejar de manera consensuada una resposta front la situació actual. En aquest sentit, podeu el correu que el CE de PDI va enviar ahir.


dilluns, 15 de maig de 2017

Dijous 25, segona “tertúlia Cafè 2017”, sobre temes d’interès social

Segona tertúlia Cafè 2017, amb el tema:

“L’assetjament sexual i laboral a les Universitats: Quina és la realitat, què s’està fent i com es pot prevenir?”CCOO-UB realitzarà la segona “tertúlia Cafè 2017”, el dijous 25 de maig a les 16,30h, en el que pretén ser un espai distès amb la voluntat de debatre amb arguments i idees que permetin contrastar diferents punts de vista sobre les realitats socials que ens envolten.

Per facilitar la participació de les persones que hi assisteixin, les tertúlies començaran amb una breu exposició per part de les persones convidades, i desprès s’obrirà un col·loqui.

En aquesta nova sessió, presentada per Antonio Madrid, professor titular de la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, es planteja a debat el tema “L’assetjament sexual i laboral a les Universitats: Quina és la realitat, què s’està fent i com es pot prevenir?” i comptarà amb la participació de dues ponents: Lidia Puigvert Mallart, professora agregada del departament de Sociologia i investigadora de CREA (Community of Researches on Excellence for All) de la UB, i Montserrat Vilà Planas, coordinadora de la Plataforma Unitària contra les violències de Gènere.

Es tracta d’una iniciativa que complementa el “dia a dia” de l’activitat sindical, i necessitem aquest espai per comprendre coses... per després transformar coses!

Feu clic per consultar la invitació*.

També pots consultar els vídeos de l’anterior tertúlia, Educació i Desigualtat fent clic en el vídeo 1 i el vídeo 2.


Lloc de la tertúlia Cafè: sala de professorat d’Aribau (edifici adossat a Edifici històric de la Universitat de Barcelona, gran via de les corts catalanes, 585)


* Us preguem confirmació de la vostra assistència per tal de poder organitzar adequadament la preparació de la tertúlia. 

divendres, 28 d’abril de 2017

El TSJC ratifica la sentència contra la UB per la utilització fraudulenta de comissions de serveis en el PAS funcionari


La Junta de personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona (UB) va presentar un contenciós per demanar la nul·litat de la gran quantitat de comissions de serveis utilitzades de manera fraudulenta, d’una banda per la manca de justificació i d’altra banda per la durada de les mateixes, superior al limits fixats per la normativa. Aquesta actuació de la UB va continuar malgrat els requeriments previs realitzats.

La UB ha estat utilitzant diferents formes jurídiques (comissions de serveis, encàrrecs de funcions, acumulació de tasques,..) per donar aparença de legalitat a les seves actuacions, però que en realitat corresponia a comissions de serveis il·legals. A més ho ha fet en un nombre tant elevat de vegades que ha esdevingut el procediment habitual de provisió de llocs de treball, malgrat que la normativa especifica que aquest és un sistema excepcional.

El tribunal contenciós administratiu va dictar resolució el 22 d’abril de 2016 contra la UB, i a més la va condemnar a pagar costes. Tanmateix la UB, en una clara actitud dilatòria va interposar recurs davant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el qual ha ratificat el 19 d’abril de 2017 la primera sentència i ha tornat a condemnar a costes a la UB. Costes que s’han d’afegir a les despeses d’advocats i procuradors, per un judici que sabien que tenien perdut, com així han reconegut en diferents converses.

Malauradament en el temps transcorregut des de la primera sentencia, la UB va procedir a consolidar moltes d’aquestes situacions il·legals. Aquesta actuació es va realitzar mitjançant la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per la “via de fet”, que no és una altra cosa que modificar les places “ad person” per donar aparença de legalitat als pagaments irregulars que des de fa molt anys s’han estat realitzant. I no ens referim només als casos afectats per la sentència contra les comissions de serveis, doncs també afecta a altres pagaments irregulars detectats per la Sindicatura de Comptes i denunciats públicament per la Secció Sindical de CCOO-UB. I així, aquesta RLT de “via de fet” també ha estat objecte de recurs per part de la Junta de PAS.

Aquesta sentència del TSJC, sense precedents i que considerem històrica, suposa posar en evidencia una manera d’actuar contraria a dret per part de la UB des de fa molt de temps, i especialment els darrers anys. Aquesta mena d’actuació, com si fos un “cortijo”, fent i desfent al marge de la llei, que també inclou una dinàmica de contractacions temporals sense control (casualment moltes vegades amb contractacions de familiars, amics i coneguts) ha suposat una gran desregulació de les condicions laborals de treballadors i treballadores.

Judicialització de les relacions laborals

En els darrers anys la UB acumula diferents denuncies perdudes en l’àmbit de personal laboral PAS i PDI. Per exemple, actualment la UB està negociant amb el Comitè d’Empresa de PAS com donar sortida al concurs denunciat davant el TSJC, i en el cas del Comitè d’Empresa de PDI, Inspecció de Treball ha posat un termini a la UB per facilitar la informació imprescindible per realitzar les seves tasques de representació i defensa dels interessos del col·lectiu.

Cal una neteja i canvi d’actitud urgentment

La UB necessita urgentment fer una neteja a fons i garantir els drets de treballadors i treballadores. Es fa necessari un canvi radical respecte les actuacions de l’anterior equip, doncs es continuen utilitzant les comissions de serveis com a forma habitual de provisió, encara que es vagin modificant diferents aspectes formals arrel de les continues denuncies (recursos d’alçada, informacions públiques de CCOO, queixes de la Junta de PAS,...)
També cal realitzar una auditoria en la Política de Personal dels darrers anys, i desitgem que el nou equip de govern de la UB faci neteja d’aquestes situacions i de tots els càrrecs que han estat còmplices d’aquesta situació, por acció directa o per complicitat necessària.

En aquesta important tasca CCOO-UB està disposada a participar activament i fer els esforços necessaris per a la regularització dels sistemes d’accés i provisió de llocs de treball temporals i fixos.

dijous, 6 d’abril de 2017

Modificació punt 5è del PDA

En reunions mantingudes amb el Vicerectorat de Professorat de la UB, ens han informat de la intenció d’aplicar a l’apartat 5è del PDA, relatiu a la dedicació docent del PDI, el màxim de les hores presencials establertes en el RD 14/2012. Aquest màxim s’aplicaria només al PDI permanent a temps complert i sempre que es donin certes premisses relacionades amb la recerca desenvolupada (no sexennis, menys de 810 h de PDA)

Des de CCOO hem expressat la nostra negativa a la Vicerectora de Professorat a tal aplicació, recolzant la resposta unitària que han expressat el òrgans de representació del PDI (Comitè d’Empresa i Junta de Personal). Els dubtes que genera aquesta mesura són molts i poden tenir implicacions negatives per al col·lectiu del PDI, especialment per als professors temporals. Per altra banda, denunciem que no hi ha hagut cap tipus de negociació amb els òrgans de representació i hem estat mers oients de les decisions ja preses.

Entenem que si es volen introduir modificacions que millorin el que tenim, cal:

-       Reflexionar què significa la docència universitària: és només realitzar activitats docents presencials?

-       Una revisió completa i consensuada del PDA de recerca. Ara per ara des del propi Vicerectorat s’entén que no es recullen adequadament les diferents activitats de recerca i per tant no es reflecteix la realitat existent entre el PDI de la UB.

-       L’establiment d’una RLT que permeti conèixer i decidir les necessitats actuals i futures de la Universitat a nivell docent, de recerca, de transferència i de gestió. D’altra forma es continuaran donant pals de cec.

-       Una aposta clara per establir una carrera acadèmica objectiva i transparent, on hi hagi cabuda a plans d’estabilització i promoció, independentment del tipus de vinculació amb la Institució (funcionarial o laboral).

-       Un anàlisi complert i exhaustiu de implicacions que tenen les mesures que ha presentat el Vicerectorat: Com afectaran a les renovacions de professorat? Posarà en perill la nova contractació? Com es relacionen aquestes mesures amb el necessari rejoveniment de la plantilla? Què s’ha de fer amb el professorat que té un PDA per sobre del que la normativa exigeix?

Per això, reiterem de nou la negativa a l’aplicació d’una mesura altament dubtosa i amb conseqüències indeterminades però probablement negatives per a al col·lectiu de professorat i per tant per la qualitat i l’excel·lència de la docència i la recerca a la UB.


CCOO continuarem treballant en el sí dels òrgans unitaris de representació del PDI (Comitè d’Empresa i Junta de Personal) per vetllar pels interessos de tot el col·lectiu.

dijous, 30 de març de 2017

CCOO-UB exigim un Pla d'Estabilitat per al PAS

Com hem informat en diferents ocasions, els tribunals europeus han dictaminat que  al nostre país hi ha un ús extraordinàriament abusiu de la contractació temporal i emplaça al nostre sistema judicial a detectar i actuar contra aquesta pràctica amb molta més contundència i efectivitat, atesa la situació d’indefensió i precarietat de milers de treballadors i treballadores.

CCOO portem anys denunciant aquesta situació i considerem que quan la plaça que es cobreix a l’administració pública té caràcter fix o estructural, el/la treballador/a que l’ocupa temporalment, sigui personal laboral o funcionari, hauria de poder reclamar el dret a romandre en aquesta plaça fins que la mateixa es convoqui formalment en el marc d’una oferta pública d’ocupació.

Per aquest motius, i pel dret a la liquidació corresponent als diferents contractes de personal laboral o nomenaments de personal funcionari interí, CCOO vam posar en marxa l’articulació de reclamacions legals a les que puguin donar lloc les sentències europees. I així, per tal d’ampliar la informació, el darrer trimestre de de 2016, CCOO-UB vam realitzar 11 assemblees descentralitzades.

En aquests moments, fruit de la pressió sindical, i també d’algunes Administracions,  ja es comença a acceptar negociar a les meses generals sobre la possibilitat de negociar un pla d’ocupació a tres anys, i trencar les limitacions de la taxa de reposició, si be això encara no està concretat i no està clar com afectarà a les universitats públiques. Com a novetat, ahir es va signar un important acord, i que pots llegir fent clic aquí.

CCOO des del primer moment hem exigit l’eliminació de la taxa de reposició, i continuarem exigint la creació d’ocupació pública i la reducció de la precarietat laboral en els Serveis Públics. En aquest sentit CCOO exigim al Govern català la convocatòria d’oferta pública per reduir la temporalitat i recuperar plantilles.

Demanem a la UB que es realitzin mesures concretes de manera immediata i que eviti la judicialització.  

Exigim un Pla d’Estabilització acordat.


PROPOSTA DE CCOO-UB


·        Demanem la creació* de places per a totes les contractacions i nomenaments de caire estructurals. Actualment quasi totes les contractacions estructurals de PAS s’estan realitzant mitjançant contractes d’Obra o Serveis, en el cas de PAS laboral temporal, o de nomenament per programes, en el cas de PAS funcionari interí.

Cal, doncs, a analitzar la naturalesa de les funcions de cada contractació o nomenament i procedir a crear places de PAS funcionari o de PAS laboral.

·        PAS laboral temporal: contracte com “indefinit “no fixe”. Aquest tipus de contractació de PAS Laboral que ja existeix a la UB (n’hi ha prop de 50), es pot realitzar d’acord amb l’article 15 de l’Estatut dels Treballadores, fins que hi hagi una oferta pública. Altrament s’haurien de crear* les places necessàries per poder fer la contractació sobre plaça vacant

·        PAS funcionari interí: encara que no existeix figura de “indefinit no fixes, la fórmula més propera és la de fer els nomenaments sobre plaça vacant. I si no hi han places suficients, s’haurien de crear*

* recordem que amb la RLT publicada al 2013 es van crear més de 120 places (de PAS F i PAS L), i ara caldria fer un nova aprovació que permetés regularitzar la situació actual amb contractes o nomenaments sobre plaça vacantAquestes accions permetrien, per exemple, que no estigués condicionada la contractació o nomenament a renovacions periòdiques, ni tenir talls contractuals a l’estiu i Nadal. Així mateix, en el cas de que la plaça fos ocupada per una persona fixa per concurs o oposició, s’ha de tenir dret preferent a la recol·locació, abans que la contractació de nou personal.

Aquests mesures no resolen per sí mateixes el problema de la temporalitat, i per tant caldrà fer una programa d’estabilització, en un o varis anys d’Oferta Pública, i la convocatòries de processos amplis, amb reconeixement de l’antiguitat, i que permeti estabilitzar la Plantilla del PAS de la UB.


Per tot això, exigim a la UB negociar amb el Comitè d’Empresa de PAS i la Junta de PAS un pla d’estabilització.